Στο συνεργείο μας, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας και την διεκπεραίωση του ΚΤΕΟ